25/04/16  Tin của trường  399
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Tiểu học Số 2 Trương Quang Trọng.